Przedszkole Parafialne
im. Św. Feliksa z Cantalicio
Prawo
 
Przedszkole Parafialne im.św.Feliksa z Cantalicio w Miliczu działa na podstawie: 1.Ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty(tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256,poz.2572 z późn. zm.) 2.Statutu nadanego przez osobę prowadzącą(art.84,ust.1 ustawy o systemie oświaty) 3.Uchwały Nr XXVI/129/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków ustalania wysokości i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek.