Przedszkole Parafialne
im. Św. Feliksa z Cantalicio
Organy
 

Przedszkole Parafialne jest placówką niepubliczną .Organem prowadzącym jest Duszpasterstwo Rzymskokatolickiej Parafii św. Michała Archanioła w Miliczu. Organami przedszkola są:

  1. dyrektor
  2. rada pedagogiczna
  3. rada rodziców
Szczegółowe zadania i kompetencje organów przedszkola zawarte są w Statucie.