Przedszkole Parafialne
im. Św. Feliksa z Cantalicio

Mienie przedszkola

 
Środki trwałe:12.188,00zł Środki trwałe w użytkowaniu: 12.188,00zł Ogród przedszkolny:740m2