Przedszkole Parafialne
im. Św. Feliksa z Cantalicio
Home      Finanse i majątek
Finanse i majątek

Wydatki i dochody przedszkola i klubu w 2012r. ponoszone były na:

 • wynagrodzenia osobowe pracowników,obowiązkowe składki,
 • zakup materiałów i wyposażenia,
 • bieżące opłaty za media,
 • zakup środków chemicznych i higienicznych,
 • zakup artykułów żywnościowych,
 • zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek,
 • zakup materiałów biurowych i papierowych,
 • zakup usług remontowych,
 • zakup usług pozostałych,
 • zakup usługi dostępu do sieci internet,
 • podróże służbowe krajowe.